Lid worden

Lidmaatschap

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Durk Postma (Buorren 37 te Tzummarum). Het aanmeldingsformulier dient samen met het machtigingsformulier en (afhankelijk van leeftijd) een pasfoto bij hem te worden ingeleverd. Zonder lidmaatschap mag een speler niet deelnemen aan wedstrijden. Het voetbalseizoen loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De contributie is voor een heel seizoen verschuldigd. Sinds 1 januari 2012 is er een kledingfonds in het leven geroepen. U betaalt een bijdrage voor het complete wedstrijdtenue (shirt, broek en sokken). Deze bijdrage is verwerkt in de contributie. Nieuwe leden zijn contributie verschuldigd vanaf de eerste van de maand waarin het lidmaatschap aanvangt tot aan het einde van het lopende seizoen. Als u wilt opzeggen, verzoeken wij u dit te doen voor 1 juni van een kalenderjaar, in verband met de afdracht van contributie aan de KNVB.

Download het inschrijvingsformulier nu!

Contributie

M.i.v. 1 augustus 2015 gelden de volgende contributiebedragen:

Categorie per maand per kwartaal per half jaar per jaar
Pupillen M, F, E, D €7,00 €21,00 €42,00 €84,00
Junioren C, B, A €8,00 €24,00 €48,00 €96,00
Senioren €16,00 €48,00 €96,00 €192,00